Search SYABAS  
Home » Media »

Media :: Press Release

Air Selangor Mengamalkan Polisi Tiada Hadiah
 

14 Jun 2016, Kuala Lumpur – Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor), syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Selangor, yang bertanggungjawab untuk melaksanakan penstrukturan semula industri air dan menyediakan perkhidmatan bekalan air holistik di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, telah mengumumkan ‘polisi tiada hadiah’ sebagai sebahagian inisiatif integriti korporat syarikat untuk mewujudkan persekitaran kerja beretika bagi semua kakitangan.

Polisi yang telah berkuatkuasa ini meliputi semua syarikat di bawah Kumpulan Air Selangor; yang terdiri daripada Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (SYABAS), PNSB Water Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Puncak Niaga Sdn Bhd), Konsortium Abass Sdn Bhd (ABASS) dan Konsortium Air Selangor Sdn Bhd (KASB). Kakitangan serta keluarga dilarang sama sekali untuk memberi atau menerima hadiah tanpa dikira nilai atau sebab.

Polisi tiada hadiah ini bertujuan mengelakkan situasi yang boleh mempengaruhi pertimbangan proses keputusan atau meletakkan kakitangan di kedudukan berkonflik atau berobligasi.

‘Hadiah’ bermaksud sesuatu yang diterima atau diberi sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada atau daripada vendor, pembekal, pengguna, bakal vendor, pembekal atau mana-mana individu atau organisasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada wang tunai, baucar, atau apa-apa barang yang mempunyai kos atau nilai kewangan, termasuk makanan atau minuman atau sebarang barangan yang mempunyai nilai.

Pengecualian bagi polisi ini adalah hadiah seperti kemeja-t, pen, beg cenderahati, kad ucapan, nota terima kasih, sijil atau lain-lain bentuk pengiktirafan yang diperoleh kakitangan atau ahli atau orang awam apabila menghadiri seminar, persidangan, latihan atau majlis yang memberikan hadiah yang sama kepada semua peserta pada majlis tersebut.

Hadiah dalam bentuk makanan adalah milik semua kakitangan, walaupun hadiah ini ditujukan untuk individu tertentu. Di dalam apa jua keadaan, kakitangan tidak boleh membawa pulang hadiah makanan, yang sepatutnya dikongsi bersama dan diedarkan kepada semua kakitangan ketika waktu bekerja serta direkodkan dalam “Buku Daftar Penerimaan Hadiah”.

Sebagai operator air terunggul di negara ini, polisi ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan orang awam serta pengguna terhadap syarikat dan anak-anak syarikat. Teras utama polisi ini adalah menguruskan perniagaan dan memberikan perkhidmatan air profesional yang berintegriti, telus dan kebertanggungjawaban. Penguatkuasaan polisi ini juga adalah untuk menghapuskan persepsi percanggahan konflik kepentingan yang melibatkan mana-mana pihak yang berurusan antara kumpulan dan pihak-pihak luar.

Amin Lin Abdullah

Ketua Jabatan Komunikasi Korporat

Kumpulan Air Selangor

More Press Release ...
Distilled Water Kiosks Must Have Water Account 
Tiada Gangguan Perkhidmatan Pembayaran Bil Air Melalui JomPAY 
Penambahbaikan Sistem Agihan Air di Hulu Langat 
Gangguan Bekalan Air Sementara di Petaling, Sepang dan Hulu Langat 
Kerja-kerja Penambahbaikan Sistem Agihan Di Klang dan Kuala Langat Siap Awal 
Penambahbaikan Sistem Agihan Air di Wilayah Klang/Shah Alam dan Kuala Langat 
Lebih Mudah & Cepat Untuk Memohon Akaun Bekalan Air Baharu 
Bekalan Air Pulih Di Kuala Lumpur Dan Gombak 
Gangguan Bekalan Air Sementara di Kuala Lumpur dan Gombak 
1 | 2 | 3